19-300 Ełk, ul. 11 Listopada 30/17
663 859 558 / 607 648 324 elk.psychoterapia@gmail.com

Zespół

Agata Adamiak – psycholog, psychoterapeutka. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: psychologia kliniczna). Ukończyła 4 – letnią Szkołę Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu przygotowującą do niesienia profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i treningach rozwojowo – terapeutycznych prowadzonych w konwencji psychoterapii Gestalt, psychoterapii systemowej, psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Stale doskonali się oraz poszerza swój warsztat pracy.

Mając na uwadze standardy etyczne pracuje pod stałą opieką superwizyjną, prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swojej praktyce stosuje się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, a także Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

W pracy terapeutycznej integruje podejście psychoterapii Gestalt (opartej na doświadczaniu) z innymi szkołami psychoterapii (terapia psychodynamiczna, terapia systemowa, terapia poznawczo – behawioralna). Korzysta także z terapii ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania).

Posiada bogate i wszechstronne doświadczenie w pracy psychologicznej i klinicznej. Jako psycholog i psychoterapeuta pracowała m.in.: w oddziale leczenia uzależnień w Starych Juchach, w dziennym oddziale psychiatrycznym w Ełku, w poradni zdrowia psychicznego w Ełku. Prowadziła tam m.in: psychoterapię grupową i indywidualną, warsztaty psychoedukacyjne, dokonywała diagnozy psychologicznej.

Aktualne zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, prowadzi warsztaty i szkolenia rozwijające umiejętności psychospołeczne oraz pracuje z dziećmi i młodzieżą

Bartosz Śmieciuszewski – psycholog, psychoterapeuta. Pracuje od 2002 roku. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre.  Psychoterapeuta  certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Terapeuta Terapii Motywującej  certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej.  Jest także członkiem Association for Contextual Behavioral Science.  Prowadzi głównie krótkoterminową i średnioterminową  terapię indywidualną dla osób dorosłych,  młodzieży i par. W pracy stosuje głównie terapię ACT. Regularnie superwizuje swoją pracę.  W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB. Bierze udział w międzynarodowych konferencjach, warsztatach i kursach.  Między innymi szkolił się u :  Dr Russ Harris, Kelly G. Wilson Ph.D.,  Robyn D. Walser Ph.D,  Kirk D. Strosahl Ph.D, Rikke Kjelgaard,  Jonathan W. Kanter  Ph.D.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli Terapia Akceptacji i Zaangażowania to jedno z podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnych, ostatnio zyskujących coraz większe potwierdzenie w badaniach naukowych oraz rosnące zainteresowanie klinicystów na całym świecie. ACT jest terapią zatwierdzoną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) w obszarze przewlekłego bólu, depresji, mieszanych zaburzeń lękowych, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego i psychoz. ACT ma także swoje udokumentowane działanie w takich obszarach jak : zapewnienie wyższej wydajności w pracy i lepsze samopoczucie w niej, zmniejszenie przeżywanego stresu, zwiększenie kontroli nad własnym działaniem i kreatywność w radzeniu sobie z trudnościami, podwyższenie wydajności sportowców, ochrona przed wypaleniem zawodowym i emocjonalnym wycieńczeniem.