19-300 Ełk, ul. 11 Listopada 30/17
663 859 558 / 607 648 324 elk.psychoterapia@gmail.com

O psychoterapii

download10 v2

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest procesem specjalistycznej pomocy.

Psychoterapia jest drogą zwiększania świadomości i rozwoju osobistego. Pomaga dostrzec, zrozumieć i zmieniać własne zachowanie i odczucia. Psychoterapia polega głównie na rozmowie. Nie jest to jednak rozmowa towarzyska. Terapia nastawiona jest na doświadczanie, dlatego w jej trakcie mogą pojawiać się trudne dla nas emocje. Psychoterapia to też w pewnym sensie nauka, dlatego w trakcie pracy terapeuta może zaproponować różne ćwiczenia lub zadania.

Celem psychoterapii jest istotna zmiana myślenia i zachowań. Zmiana dotyczy zmniejszenia lub usunięcia objawów będących przyczyną cierpienia oraz uruchomienia w psychice takich zmian, które pozwolą na lepszą jakość życia i realizację swoich celów. Psychoterapia to także niezwykle ciekawa podróż pozwalająca na lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie.

Jak długo trwa psychoterapia?

Tak naprawdę dość trudno jest z góry ustalić czas trwania terapii. Ustalane jest to indywidualnie. W zależności od rodzaju problemu i oczekiwań Klienta może być to terapia krótkoterminowa bądź długoterminowa.

Terapia krótkoterminowa to zazwyczaj 8 – 12 spotkań raz w tygodniu. Ze względu na krótki czas trwania terapia ta jest głównie przeznaczona do osób, które doświadczają trudności psychicznych od niedawna, muszą podjąć ważne decyzje życiowe bądź ostatnio doświadczyły w swoim życiu sytuacji kryzysowych.

Często jest tak, że Klienci zostają na dłużej chcąc poznać głębsze przyczyny swoich trudności bądź wprowadzić zmiany w wielu różnych obszarach swojego życia. Terapia długoterminowa zalecana jest także dla osób, które z powodu zaburzeń bądź trudności psychicznych cierpią od dłuższego czasu. Terapia długoterminowa może trwać od pół roku do kilku lat.