19-300 Ełk, ul. 11 Listopada 30/17
663 859 558 / 607 648 324 elk.psychoterapia@gmail.com

Szkolenia

Jako trenerzy realizujemy szkolenia dotyczące rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz poszerzania wiedzy psychologicznej. Naszym celem jest dostarczanie w trakcie szkoleń praktycznej wiedzy, rozwijanie umiejętności i kompetencji uczestników oraz zwiększenie ich samoświadomości.

Wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo-treningową z wykorzystaniem różnorodnych technik w przyjaznej i twórczej atmosferze. Koncentrujemy się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej na szkoleniu w życiu codziennym.

Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do firm, instytucji oświatowych i samorządowych, organizatorów i realizatorów projektów unijnych oraz innych osób zainteresowanych współpracą. Szkolenia i treningi przygotowywane są indywidualnie dla każdego zleceniodawcy i grupy docelowej.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • warsztaty motywacyjne
 • trening rozwoju osobistego
 • asertywność
 • radzenie sobie ze stresem
 • budowanie skutecznego zespołu
 • zarządzanie sobą w czasie
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • negocjacje
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • komunikacja interpersonalna
 • aktywizacja zawodowa, rozmowa kwalifikacyjna
 • zajęcia wychowawcze dla rodziców
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży
 • profilaktyka uzależnień
 • przeciwdziałanie przemocy